Budowa Potencjału

Obecnie mam przyjemność zasiadać w Zarządzie Doradców organizacji European Youth Presszrzeszającej 27 narodowych organizacji dla młodych dziennikarzy i dziennikarek z siatką kontaktów szacowaną na około 60 tysięcy profesjonalistów, jak również w Zarządzie Doradców Inclusive Media Organisation. Od poczatku 2016, jestem pełnomocniczką ds. Mięzynarodowych i Funduszy Europejskich Komitetu Obrony Demokracji, wspomagając również działalność struktur w Polsce. Niezależnie, współpracuję z instytucjami Unii Europejskiej, konsultując programy, kampanie i polityki dot.społeczeństwa obywatelskiego i aktywnego uczestnictwa demokratycznego. Podobnie jak wielu aktywistów i aktywistek staram się działać wszechstronnie w różnych grupach i organizacjach prodemokratycznych.

W przeszłości, miałam przyjemność pełnić funkcję Członkinii Zarządu European Youth Press, współzakładać i koordynować komisję: Middle East and North Africa (MENAC).  Zasiadałam w Zarządzie Doradców Centre for Refugeee Solidarity, byłam stażystką w Miniority Rights Group Europe i Ambasadzie Rzeczpospolitej Polski w Iranie.

Budowanie potencjału mediów, prawo obywateli i obywatelek do rzetelnych mediów i akuratnej, proporcjonalnej informacji.

Od 2010 do 2016 roku zajmowałam się organizacją treningów dla młodych dziennikarzy i dziennikarek (‘’young professionals’’) na terenie Europy i Bliskiego Wschodu. Założyłam Komisję ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w ramach European Youth Press (EYP), której celem było wzmocnienie współpracy i wymiana informacji/perspektyw, metod pracy między dziennikarzami i dziennikarkami z obu regionów.  Kwestia stała się szczególnie paląca w momencie wybuchu tak zwanej ‘’Wiosny Arabskiej’’, kiedy to narracje i kontekst relacji pochodzący z obu regionów często się od siebie różnił co wpływało na jakość i akuratność przekazywanych przez media wiadomości. W 2012 weszłam do Zarządu Głównego European Youth Press.

 

W ramach EYP i MENAC zorganizowaliśmy dziesiątki warsztatów i treningów dla kulturowo zróżnicowanych (Europa, Azja, Bliski Wschód) grup młodych twórców mediów w krajach takich jak Belgia, Niemcy, Bośnia i Herzegowina, Malta, Szwecja, Węgry, Jordania, Brazilia, Nigeria i wielu innych. Z uczestnikami pracowaliśmy głównie nad akuratnością i proporcjonalnością przekazu medialnego, wolnością prasy, walką ze stereotypami w mediach.

 

Od strony metodologicznej zajmowaliśmy się szkoleniami dot. mediów społecznościowych, nowych mediów, post-prawd jak również produkcji formatu mediów tradycyjnych (radio, tekst, video i fotografia). Tematyka treningów to głównie prawa mniejszości, dialog międzykulturowy, kwestia gender, sprawa uchodźców, ale również bezpieczeństwo i etyka w pracy dziennikarskiej.  Warsztaty organizowane były wspólnie z partnerami ze sfery mediów, instytucjami Unii Europejskiej, Rady Europy i Organizacji Pozarządowych.  

 

W sumie przeprowadziliśmy treningi dla setek dziennikarzy i dziennikarek. Oprócz organizacji projektów, koncentrowałam się głównie na celach związanych z rozwojem organizacyjnym (budowaniu umiejętności miękkich, udrażnianiu wewnątrznych procesów, animowaniu kultury organizacyjnej, pamięci organizacyjnej itd). Budowanie parnerstw i zasiegu EYP było również jednym ze strategicznych punktów podczas mojej kadencji.  

W ramach European Youth Press, realizowałam też pasje dziennikarskie. 

 

Treningi i projekty, które współorganizowałam: 

 'Inclusive Media'', Jordania 2016 (Senior Adviser)

 Orange Magazine for ''African Diaspora Youth Forum in Europe“, Austria, 2015 (Reporter)

 ''Rethinking Journalism'', Niemcy 2014 (Senior Adviser) 
 ''European Youth Media Days 2014'', Francja (Main Coordinator) 

  Orange Magzine for No Hate Speech Movement with the Council of Europe, Francja 2013 (Editor in Chief)
 ''European Youth Media Days 2013'', Belgia (Core Team)
 ''Women in Media'', Bośnia i Herzegovina 2013, (Supervisor of the Coordinating Team)

 ''Minority Voices'', Węgry 2012, (Main Coordinator)
 ''European Youth Media Days 2012'', Belgia (Main Coordinator)

 ''Media Through the lenses of objectivity'', Malta 2012 (Core Team)

Treningi i projekty, z zakresu wiedzy o mediach, w których brałam udział:

• "Youth Peacekeeping and Intercultural training for Combating Poverty", Włochy (2.2011) 
• “I can, so you can” youth media project, Bułgaria, (8.2010)
• “Media vs. Integration” youth project, Austria (6.2009)
• “Online Media TC” youth project, Macedonia (3.2009)
• “Make News, Make Future” youth project, Łotwa (7.2008)
• “European Youth Media Days” European Parliament, Belgia (6.2007)
• “TC on Fundraising and Intercultural Learning”, Czechy (11.2006)

Jednym z najważniejszych zadań jakie przed sobą stawiam jest rzecznictwo w obszarze akuratnych, proporcjonalnych  mediów, wolnych od stereotypów i uproszczeń. Uważam, że w dobie komunikacji XXI wieku jest to sprawa kluczowa. Nie akceptuję odpowiedzi ludzi mediów iż ‘’takie są realia tego sektora’’. Konieczne jest ciągłe podnoszenie świadomości wśród dziennikarzy i dziennikarek w tym temacie oraz żądanie zmiany postaw jak również organizowanie treningów, które by im w tym pomogły. Wielokrotnie przemawiałam w temacie post-prawd, dezinformacji i algorytmów rządzących dzisiejszą informacją. Adresatem były zarówno społeczeństwo obywatelskie krajów europejskich i Afryki Północnej, jak również międzynarodowe instytucje, NGOsy i szeroko rozumiane środowiska mediów.

Demokracją, praworządność i prawa człowieka w Polsce.

 

W 2015 roku, po wielu latach pracy na rzecz jakości i rzetelności mediów z młodymi profesjonalistami  z Europy i Bliskiego Wschodu, postanowiłam zaangażować się  w budowę społeczeństwa obywatelskiego i ruchów protestu w Polsce. Spowodowane to notorycznym łamaniem konstytucji i prawa przez sprawującą władzę partię, Prawo i Sprawiedliwość.  Działalność ta polegała głównie na pisaniu szeregu tekstów publicystycznych, których celem było włożenie obecnych  wydarzeń społeczno-politycznych w różne perspektywy.  W miarę możliwości starałam się też wesprzeć budowę zdolności organizacyjnych kilku formalnych i nieformalnych grup społeczeństwa obywatelskiego. Od ponad półtora roku, wspólnie z tysiącami aktywistów  i aktywistek z Polski,  pracowaliśmy nad podniesieniem świadomości obywateli i obywatelek w tematach demokracji, praworządności i praw człowieka poprzez kampanie informacyjne, projekty edukacyjne i protesty.

Od początku 2016 roku jestem Pełnomocniczką Zarządu Komitetu Obrony Demokracji ds. Międzynarodowych i Funduszy Europejskich. Do dziś jestem również koordynatorką komórki operacyjnej KOD zajmującej się komunikacją zagraniczną. Reprezentuję stowarzyszenie w kontaktach z Instytucjami Unii Europejskiej, Radą Europy oraz Międzynarodowymi Organizacjami Pozarządowymi.  Dodatkowo wspomagam komunikację KODu w Polsce, oraz budowę i konsolidację struktur. Współorganizowałam kilka demonstracji w Polsce i Brukseli pod szyldem KOD jak i Strajku Obywatelskiego. Aktywnie zajmuję się rzecznictwem na rzecz Praworządności i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.


 

Cała  powyższa działalność jest możliwa i skuteczna dzięki współpracy z różnymi środowiskami i zespołami polskich aktywistów i aktywistek. Jestem tylko jedną z nich.  


 

Prawo i Sprawiedliwość nie tylko drastycznie naruszyło granice konstytucyjnego państwa prawa. Partia ta skutecznie dąży do rozbudzenia ksenofobicznych emocji wśród społeczeństwa polskiego, kreując wroga (uchodźcy, ludzie innych kultur)  i podsycając nienawiść. Niemniej jednak chciałabym dodać, iż niektóre problemy i emocje społeczne były poprawnie zdiagnozowane przez PiS. Brak poczucia sprawiedliwości społecznej w neoliberalnej rzeczywistości i globalnym świecie sprawił, że część obywateli i obywatelek odrzuciła ‘’elity’’, oskarżając je o arogancję i brak wrażliwości.  

​​

Jestem Magistrem Nauk Politycznych (Stosunki Międzynarodowe), networkerką - doświadczoną w budowaniu wielopoziomowych partnerstw i poszerzaniu zasięgu organizacyjnego. Treneuję, facylituję i animuję dynamikę zespołów.

 

Koordynuję projekty w obszarze  społeczeństwa obywatelskiego i mediów, szczególnie w kontekście znaczenia formy i metody komunikacji w skali globalnej. Zajmuję się ich tworzeniem i implementowaniem. 

 

Moim oczkiem w głowie jest rozwój organizacyjny, planowanie strategiczne, budowa kultury organizacyjnej i komunikacją (akuratność i zrównoważone, jakościowe relacjonowanie), a w szczególności, wzmacnianiem potencjału zespołów w umiejętności i perspektywy.​ 

 

Jestem doświadczoną moderatorką (konferencje, panele dyskusyjne, wydarzenia okolicznościowe, spotkania operacyjne), wielokrotnie byłam mówczynią z misją rzecznictwa w temacie mediów i dziennikarstwa (odpowiedzialność, dialog międzykulturowy, wolność mediów), społeczeństwa obywatelskiego i sytuacji politycznej w Polsce.
 

Mam duże doświadczenie w aranżowaniu współpracy między Europą a regionem Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, szczególnie w obszarze mediów .

Umiejętności

Le

Let's Stay in Touch!

Find Me on Social Media 

© 2017 by Katarzyna Mortoń