Jak działać? Postawa KOD, która pozwoli nam zmienić bieg rzek

August 17, 2016

Tekst ukazał się: http://www.ruchkod.pl/jak-dzialac-postawa-kod-ktora-pozwoli-nam-zmienic-bieg-rzeki/

 

Siły autorytarne, skrajne czy fanatyczne w Polsce, ale też na świecie chcą, aby konstruktywne i otwarte myślenie zastąpił oparty na strachu populizm. Rzeczywistość przechyla się w stronę zamknięcia i wąskich horyzontów..

 

Z kilku powodów: 1. Globalny świat, jest już tak gęsty, że dla wielu niezrozumiały. 2. Nowe mechanizmy, sterują informacją (media społecznościowe, brak świadomości, aby sprawdzać źródła, mowa nienawiści). Panuje powszechna nieakuratność informacji. 3. Tak zwane „otwarte” środowiska zapomniały o samorefleksji.

KOD i jego ogromna siła tkwi w ludziach konstruktywnych i otwartych. Głównym zadaniem liderów tego ruchu jest tę energię skanalizować. Wykorzystać jej maksymalny potencjał. Przy tym wyzwaniem dla KOD będzie zabezpieczenie się przed wpadnięciem w pułapkę punktu numer 3. Dbanie o edukację i właściwą postawę nie tylko wśród społeczeństwa, ale przede wszystkim we własnych szeregach.

 

 

Kilka punktów, które moglibyśmy wziąć pod rozwagę:

 

 

1. Kompetencja ponad ego. Współpraca zamiast współzawodnictwa.

 

KOD jest ruchem, który nie jest partią i nie dąży do sprawowania władzy w kraju. Nasz ruch społeczny aspiruje jednak do wpływania na losy sfery publicznej w kraju. Działa na polu polityki, a przez to jest zależny od politycznej dynamiki. Oznacza to, że wielu z nas obcuje z politykami (międzynarodowymi, krajowymi, czy też regionalnymi) w imieniu tej części społeczeństwa, która nas popiera. Chcąc nie chcąc jesteśmy wciągnięci w pewnego rodzaju współzawodnictwo, grę, albo też walkę. Dodatkowo, powyższe sytuacja oznacza również uwagę mediów. Dla jednostek oznacza to poczucie „ważności”. Status. Oczywiste? Oczywiste. Pytanie jednak brzmi: czy te specyficzne warunki wpłyną na jakość naszego ruchu? Jeśli naszym głównym celem jest obrona demokracji i budowa świadomego społeczeństwa obywatelskiego – jedyną do tego drogą jest wzmacnianie pozycji innych działaczy. Delegowanie władzy do koleżanek i kolegów, licząc na to, że urosną w wiedzę i siłę. W tej perspektywie zadaniem liderów jest wychowywanie kolejnych liderów.

 

Odporność działaczy KOD na dynamikę polityki, która będzie osaczać czystość ich pierwotnych intencji jest kluczem do sukcesu. Ambicje są dobre, o ile służą one sprawie. Dlatego właśnie ruch KOD powinien skupić się na budowaniu kultury, w której kompetencje i transparentność są tak samo ważne jak charyzma czy też status społeczny (przy jednoczesnym uzupełnianiu się wszystkich czynników).

 

2. Miejmy świadomość, czego nie wiemy. Najpierw pytania, potem odpowiedzi.

 

Kompetencja czy też wiedza również powinny być poddane krytyce. Zawsze. Jednego dnia eksperci twierdzą, że Ziemia jest płaska, drugiego dnia okazuje się, że jest okrągła. Wypracowanie postawy, w której rzeczywistości i faktów się poszukuje, raczej niż się w nie zawzięcie wierzy, może być postawą bezpieczniejszą.

Dotyczy to szczególnie diagnozy rzeczywistości, której działacze KOD chcą się podjąć. Zanim wyjdzie się z odpowiedzią na potrzeby społeczne, należy te potrzeby dogłębnie zbadać (również w kontekście budowania KOD-owskich projektów edukacyjnych). Czy wiemy, dlaczego tak duża część społeczeństwa popiera rząd o silnych tendencjach autorytarnych? Czy dla części z nich też chcemy wyjść z ofertą?

W kontekście tego, że cały Europa powoli grzęźnie w skrajnych nacjonalizmach – trudno z całą pewnością stwierdzić, że chodzi tylko i wyłącznie o 500+. Może tak, a może nie. Czyli najpierw pytania – potem odpowiedzi.

 

3. Konsolidujmy działania, strukturyzujmy pracę,

 

Konsolidacja i koordynacja działań nie oznacza, że duch oddolny zostanie zastąpiony korporacyjnym zarządzaniem. Wypracowywanie standardów pracy powinno służyć wzmocnieniu inicjatyw oddolnych, uczynieniu ich silniejszymi, sprawniejszymi. Nie powinno natomiast służyć kontroli. Jeśli działacze KOD chcą osiągać długofalowe rezultaty, które różnią się od słabych, sezonowych pseudowyników, muszą się na pewne podstawy organizacyjne i komunikacyjne zgodzić i wspólnie je wypracować.

Kluczowe jest jednak, aby osoby, które wypracowują mechanizmy (również liderzy KOD) z uwagą wsłuchiwały się w potrzeby społeczności lokalnych i działaczy regionalnych oraz odpowiadały na nie.

 

4. Budujmy i rozwijajmy umiejętności ludzi w KOD.

 

Potencjał ludzki powinien być pierwszym priorytetem i najważniejszą inwestycją.

Inwestowanie w działaczy KOD, ich kompentencje, podnoszenie świadomości w zespołach KOD-owskich, czyli praca u podstaw wewnątrz samego ruchu, powinny być według mnie priorytetem. Potencjał ludzki, a nie głośne, medialne projekty (pomimo że też ważne) jest kluczem do długofalowego sukcesu tego ruchu. Unikatowość i fenomen KOD to skala zaangażowania społecznego. Wszystkie działania powinny skupić się na jego utrzymaniu i powielaniu.

 

5.Pamiętajmy, po co tu jesteśmy.

 

Jesteśmy tu po to, aby rozpocząć proces zmiany w sferze politycznej i społecznej. W pewnym sensie chcemy zmienić bieg rzeki. Przeciwdziałać tendencjom populistycznym, autorytarnym, skrajnie radykalnym. Mają one miejsce obecnie nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Nie stanie się to z dnia na dzień. Wymaga to ciężkiej, wieloletniej pracy, która prawdopodobnie się nigdy „nie zwróci” poszczególnym jednostkom. W pewnym sensie przygotowujemy grunt dla przyszłych pokoleń. Budujemy świadome społeczeństwo. Lepszą politykę.

 

Jeśli chcemy to osiągnąć – sami musimy codziennie pracować nad tym, aby być lepszymi, cierpliwymi, rozpracowywać nasze własne ego, równoważyć ambicje i aspiracje z dobrem misji, w imię której działamy. Musimy nie tylko mówić o wartościach, ale je reprezentować w naszym codziennym życiu i pracy. Praktykować własne słowa, czyli: demokrację i szacunek do innych.

 

6. Pytaj, słuchaj, wyjaśniaj – komunikujmy się więcej niż pracujemy.

 

Kiedyś ktoś mi powiedział, że powinno komunikować się dwa razy więcej niż się pracuje. „Ach, ale nie mamy czasu!” – ktoś powie. Jeśli nie mamy czasu, wówczas powinniśmy robić mniej. Polskie społeczeństwo wybrało Prawo i Sprawiedliwość również dlatego, że poprzednia władza ignorowała potrzebę dialogu. Brała swoje sukcesy za oczywiste, upajała się swoją wielkością, tracąc tym samym wiarygodność społeczną.

Jako ruch społeczny powinniśmy również opracować rzetelny, jasny, transparentny sposób komunikacji z naszymi sympatykami, ale również z tymi, którzy nas nie wspierają. Mówić nie tylko do przekonanych, ale też do tych nieprzekonanych. Tłumaczyć, wyjaśniać, debatować – nawet jeśli w kółko o tym samym. Słuchanie ludzi i otwartość na innych (również na oponentów) powinna być naszym znakiem rozpoznawczym.

 

Bardzo ciężko jest powstrzymać emocje i nie powielać złości, którą często czujemy. Ciężko jest przełamywać swoje własne instynkty władzy, kontroli, chęci czucia się ważnym, docenionym. Każdy z nas potrzebuje uznania, satysfakcji.

 

Często również widzimy przed sobą kawałek rzeczywistości i wydaje się nam, że jest to kompletny obrazek. Tak naprawdę jest to tylko jeden puzzel całej układanki. Ważne jest, abyśmy wszyscy przygotowali się na ciężką, długofalową pracę, w której najtrudniejszym elementem będzie spoglądanie w lustro i konfrontacja z samymi sobą – jako indywidualności, jako działacza, jako ruch. Otwartość na samorefleksję, samokorektę.

 

Jeśli nie?

 

Jeśli nie zdobędziemy się na to, będziemy tylko kolejną grupą, adorującą swoje własne idee. Ruchem ludzi, który osiągnie pewien wpływ na rzeczywistość, ale tak naprawdę będzie tylko jej reprodukcją. KOD może być czymś o wiele większym. Może zmienić jakość nie tylko polityki, ale również wpłynąć na mentalność społeczną. Utrwala konstruktywne, mimo że krytyczne, myślenie. Propagować ciągłe samodoskonalenie i poszukiwanie najlepszych rozwiązań. Osiągnąć to możemy tylko wówczas, jeśli zaczniemy od siebie.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent post

September 12, 2017

July 3, 2017

Please reload

Le

Let's Stay in Touch!

Find Me on Social Media 

© 2017 by Katarzyna Mortoń