''Władza dla ludzi'' to według mnie zbrojenie ludzi w świadomość, umiejętności, wiedzę i możliwości tak aby mogli rozwinąć własną siłę.  

Le

Let's Stay in Touch!

Find Me on Social Media 

© 2017 by Katarzyna Mortoń